10 přepravních termínů, které by měl znát každý mezinárodní přepravce

Led 24, 2022
admin

COD, CYCY, DM a DT. Co říkáte? Pro netrénované ucho je to jen blábol. Pro mezinárodní odesílatele je to však jiný příběh. Pochopení přepravních termínů je při přepravě zboží po celém světě naprosto zásadní. Přitom není snadné si přesně zapamatovat, co jednotlivé zkratky znamenají. Naštěstí jsme pro vás vytvořili tohoto stručného průvodce, ke kterému se můžete vrátit, kdykoli vám selže paměť.

Důležitost porozumění přepravním termínům
Než se budeme podrobně věnovat nejčastěji používaným přepravním termínům a tomu, co znamenají, pojďme se krátce podívat na důležitost porozumění přepravním termínům.

Přeprava zboží po celém světě je mnohem složitější než pouhá přeprava předmětu z bodu A do bodu B. Existuje řada postupů a předpisů, které mají zajistit bezpečné doručení zboží na místo určení.

Znalost přepravní terminologie je klíčová, protože tyto termíny hrají zásadní roli pro všechny, kteří se podílejí na procesu přepravy. Pochopením důležitých termínů můžete předejít nedorozuměním a minimalizovat chyby v dodavatelském řetězci.

Podívejme se nyní na některé z nejčastěji používaných přepravních termínů, které by měl znát každý odesílatel.

1. Incoterms – mezinárodní obchodní podmínky
Při nákupu nebo prodeji zboží je třeba zboží přepravit z místa původu do místa určení. Nejlepším způsobem, jak toho dosáhnout, je vyjednat v místě nákupu způsob, jakým to bude provedeno. Aby si však obě strany rozuměly a dohodly se na podrobnostech, musí mluvit stejným jazykem a shodnout se na tom, co dané podmínky vlastně znamenají.

Incoterms je zkratka pro International Commercial Terms (mezinárodní obchodní podmínky). Jedná se o řadu předem definovaných obchodních podmínek, které zveřejňuje Mezinárodní obchodní komora. Cílem těchto podmínek je především jasně sdělit úkoly, náklady a rizika spojená s přepravou a dodáním zboží.

Incoterms pro rok 2020 najdete zde.

2. COD – Change Of Destination
Představte si, že vaše zboží bylo naloženo na kontejnerovou loď a nyní je na cestě do místa určení. A z nějakého důvodu si uvědomíte, že musíte změnit místo určení!

Nemusíte panikařit. Právě tehdy je čas požádat o dobírku – změnu místa určení. Jedná se o žádost, ve které žádáte kontejnerovou loď, aby vyložila váš kontejner a přepravila vaše zboží do jiného místa určení, než bylo původně rezervováno.

3. CYCY – Container Yard to Container Yard
CYCY je zkratka pro Container Yard To Container Yard. Kontejnerové nádraží je přístavní zařízení, kde se kontejnery skladují před naložením na loď nebo po vyložení z lodi. Přepravní termín CYCY vysvětluje, že odpovědnost dopravce začíná (přístav nakládky) a končí (přístav vykládky) v kontejnerovém překladišti.

4. DM – Demurrage
Demurrage je poplatek, který kontejnerové linky účtují, když si nevyzvedly dovezené kontejnery včas. Když byly vaše kontejnery vyloženy, existuje bezplatná lhůta pro jejich uskladnění v přístavu (poskytuje ji kontejnerová linka). Kontejnery si musíte vyzvednout před uplynutím bezplatného období. Pokud tak neučiníte, bude vám účtován poplatek za počet dní, po které byly vaše kontejnery ponechány v přístavu.

Poplatek za zdržení vám může být účtován také v případě, že máte kontejnery, které kontejnerová linka nemůže vyexpedovat například z důvodu celních problémů. V takovém případě je vám účtován počet dní, po které musí být vaše kontejnery uloženy v přístavu.

5. V takovém případě je vám účtován počet dní, po které musí být vaše kontejnery uloženy v přístavu. Převrácení – kontejner nebyl nikdy naložen na loď
Občas se stává, že se kontejnery převrátí. To znamená, že se váš kontejner nedostal na loď. K tomu, že váš kontejner nebyl naložen na loď, může dojít z důvodu celních problémů, přebookování nebo opomenutí plavidla.

Přepravce změní plán přepravy a umístí váš kontejner na další odplouvající loď.

6. DT – Detence
Detence je poplatek, který musíte zaplatit, pokud jste si vyzvedli dovezené kontejnery, ale nevrátili jste je včas přepravní společnosti. V takovém případě budete muset zaplatit za další počet dní, které vám trvalo, než jste kontejnery vrátili. Poplatky za zdržení vám mohou být účtovány také v případě, že máte kontejnery, které kontejnerová linka nemůže vyexpedovat, protože jste je nevrátili včas. V takovém případě budete muset zaplatit za dodatečný počet dní, po které byly kontejnery ve vašem vlastnictví.

7. Skladování v přístavu
Když byly vaše kontejnery vyloženy z lodi, jsou přemístěny do kontejnerového skladu. Přístav poskytuje bezplatné období skladování (nezaměňovat s bezplatným obdobím demurrage, které poskytují kontejnerové linky). Během tohoto období máte čas na vyřízení celních procedur a přepravu zboží do skladu nebo na místo určení. To je pro přístavy důležité, protože nedostatek místa může ovlivnit produktivitu přístavu a způsobit jeho přetížení. Pokud své zboží neodbavíte a kontejnery nepřemístíte včas, může vám přístav účtovat poplatek za přístavní sklad.

8. FCL (Full Container Load) & LCL (Less than Container Load)
FCL je zkratka pro Full Container Load. To znamená, že máte dostatek zboží, abyste jím naplnili celý kontejner. LCL je v podstatě opak. Je to zkratka pro Less than Container Load a znamená, že nemáte dostatek zboží, abyste naplnili celý kontejner. Místo toho je vaše jednotlivá zásilka spojena a odeslána společně s dalšími zásilkami ve stejném kontejneru. V přístavu určení jsou zásilky opět rozděleny na původní jednotlivé zásilky.

LCL je často výhodný pro malé nebo středně velké firmy, které nemají příliš velké objemy zboží, ale nemohou si dovolit nedodržet dodací lhůty. Často umožňuje ušetřit na přepravních nákladech, protože zboží je přepravováno za nižší sazby. Díky sdílení prostoru je LCL také ekologickou alternativou.

9. Nákladní list
Nákladní list je právní dokument vystavený dopravcem odesílateli, který obsahuje údaje o zásilce, jako je druh zboží, množství, přepravní sazba a místo určení. Představuje dohodu mezi zúčastněnými stranami a pomáhá zaručit, že vývozci obdrží své platby a dovozci své zboží. Konosament slouží také jako potvrzení o převzetí zásilky.

10. Plnění & Odbavení
Poslední přepravní termín, o který se s vámi podělím, je nejjednodušší: Plnění je proces nakládání kontejneru sypkým zbožím před odesláním. Stripping je proces vykládání kontejneru po jeho příjezdu do přístavu. Je to tak jednoduché!
Zdroj: Zdroj: Greencarrier (https://blog.greencarrier.com/10-shipping-terms-every-international-shipper-should-know/)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.