Kognitivní přehodnocení

Led 16, 2022
admin

Akt přehodnocení vlastních myšlenek v reakci na stresovou situaci se nazývá „kognitivní přehodnocení“. Má podobu zjišťování, jak přesná nebo racionální byla vlastní reakce, nebo v některých případech určení skutečného významu stresoru či toho, zda vůbec stojí za to na něj reagovat.
Jedním z využití kognitivního přehodnocení je v rámci procesu (vložte hypertextový odkaz) racionální emoční terapie (REBT). REBT spočívá v tom, že uděláte krok zpět (metaforicky) a podíváte se na „aktivační událost“ emočně odtažitějším způsobem. Psychické a behaviorální reakce jsou s ní spojeny jako určitý druh řetězce, po němž následuje konečný výsledek. Při podrobném zkoumání duševních reakcí (které se obvykle dějí reflexivně) lze posoudit výslednou emoci, chování a výsledek tohoto chování ve srovnání s cílem (emočním nebo situačním cílem). Pokud výsledek není žádoucí, identifikují se alternativní způsoby myšlení a chování a lze provést produktivní změny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.