5 előnye és hátránya az észak-karolinai Asheville-ben élésnek

jan 24, 2022
admin

Elkötelezettek vagyunk a magánélethez való jog tiszteletben tartása és az Ön adatainak védelme iránt, amikor meglátogatja vagy használja szolgáltatásainkat.

Ez az adatvédelmi szabályzat ismerteti továbbá az Ön rendelkezésére álló választási lehetőségeket az Ön személyes adatainak felhasználásával kapcsolatban, valamint azt, hogy hogyan férhet hozzá ezekhez az adatokhoz és hogyan frissítheti azokat.

Szeretnénk, ha megértené, milyen adatokat gyűjtünk Önről, hogyan használjuk fel azokat, és milyen biztosítékokkal védjük azokat. Ez az Adatvédelmi szabályzat a jelen weboldalon keresztül és egyéb módon gyűjtött információkra vonatkozik. A weboldal és szolgáltatásaink Ön általi használatára, valamint az ebből eredő vitákra a jelen Adatvédelmi szabályzat, valamint a Felhasználási feltételek és annak összes vitarendezési rendelkezése vonatkozik, beleértve a választottbírósági eljárást, a kártérítés korlátozását és a jogválasztást.

Ez a weboldal egy általános célközönségnek szóló weboldal, és tudatosan nem gyűjtünk személyes adatokat 13 év alatti gyermekektől.

Ha kérdései vagy aggályai vannak a jelen irányelvvel kapcsolatban, először a [email protected]

címen vegye fel a kapcsolatot weboldalunk és reklámértékesítőnkkel:

1. Az Ön személyes adatainak gyűjtése és felhasználása
Kizárólag akkor gyűjtünk Öntől személyes adatokat, amikor Ön azokat önkéntesen megadja bizonyos információk megszerzése érdekében, beleértve, de nem kizárólagosan (A) a programjainkról való tájékozódásra vonatkozó kéréseket; (B) a velünk való kapcsolatfelvételre vonatkozó kéréseket; és (C) az Ön adatainak valamelyik társvállalatunkhoz történő továbbítására vonatkozó kéréseket.

Minden “ne kövessük” kérést és beállítást tiszteletben tartunk. Ha Ön olyan jelzés(eke)t vagy egyéb mechanizmus(oka)t használ, amelyek lehetőséget biztosítanak Önnek arra, hogy választási lehetőséget gyakoroljon az Ön online tevékenységeire vonatkozó, személyazonosításra alkalmas információk gyűjtésével kapcsolatban az idő múlásával és harmadik felek weboldalain vagy online szolgáltatásain keresztül, nem próbáljuk meg felülbírálni ezeket a jelzéseket vagy mechanizmusokat, és nem követjük nyomon az Ön ilyen jelzés vagy mechanizmus használatát. Amikor Ön a weboldalunkat használja, más felek nem gyűjthetnek személyazonosításra alkalmas információkat az Ön online tevékenységeiről az idő múlásával és a különböző weboldalakon keresztül. Az Ön választását a webböngészőjének beállításai jelzik. A webböngészője által küldött “ne kövessük” jelzés azt eredményezi, hogy a weboldalon belül minden nyomonkövetési tevékenység (azaz a nyomonkövetési cookie-k) programozottan letiltásra kerül.

A következő személyes adatokat gyűjtjük Öntől:

 • Elérhetőségi adatok, mint például név, e-mail cím, levelezési cím és telefonszám

Ezeket az adatokat arra használjuk, hogy:

 • A kért termék- vagy szolgáltatási információk elküldésére
 • Válaszadás az ügyfélszolgálati kérésekre
 • Fiókjának adminisztrálása
 • Hírlevél küldése
 • Marketinges tájékoztatás küldése. kommunikáció
 • Weboldalunk és marketingtevékenységeink javítása
 • Kutatás és elemzés végzése
 • Az Ön érdeklődési körén alapuló tartalom megjelenítése

A Küldés gombra kattintva, Ön hozzájárul ahhoz, hogy adatait megosszuk velünk, és hogy telefonon, mobiltelefonon (beleértve az automatikus tárcsázást, szöveges SMS/MMS vagy előre felvett üzenetküldést) és/vagy e-mailen keresztül kapcsolatba lépjünk Önnel, még akkor is, ha az Ön telefonszáma szerepel a vállalati, állami vagy a Nemzeti Ne Hívd Fel Nyilvántartásban, és Ön elfogadja adatvédelmi szabályzatunkat.
Különleges értesítés a kaliforniai lakosok számára. Ha Ön kaliforniai lakos, a jelen Adatvédelmi szabályzatban meghatározott jogokon túlmenően:

1. Nem osztunk meg semmilyen Önre vonatkozó személyes adatot olyan mértékben, amelyet az alkalmazandó kaliforniai törvények tiltanak, vagy amelynek megosztásához az Ön előzetes hozzájárulását az alkalmazandó kaliforniai törvények megkövetelik; és

2. Ön jogosult tájékoztatást kérni tőlünk arról, hogy milyen módon osztunk meg bizonyos adatkategóriákat harmadik felekkel közvetlen marketingcélokból. A kaliforniai törvények feljogosítják Önt arra, hogy a megadott címen kérvényt küldjön nekünk a következő információkért

 • 1.1. azon információk kategóriái, amelyeket az előző naptári év során harmadik feleknek közvetlen marketing célokra átadtunk
 • 1.2. azon harmadik felek neve és címe, akik ezeket az információkat megkapták; és
 • 1.3. ha a harmadik fél üzleti tevékenységének jellege nem állapítható meg a nevükből, példák a forgalmazott termékekre vagy szolgáltatásokra.

A felhasználók jogai

Ezt a tájékoztatót a 2018. évi kaliforniai fogyasztói adatvédelmi törvény (CCPA) betartása érdekében fogadjuk el. A CCPA-ban meghatározott kifejezések ugyanolyan jelentéssel bírnak, mint a jelen Tájékoztatóban használt kifejezések.
A Felhasználók gyakorolhatnak bizonyos jogokat a Tulajdonos által feldolgozott adataikkal kapcsolatban.
A Felhasználóknak különösen a következőkhöz van joguk:

 • Bármikor visszavonhatják hozzájárulásukat. A Felhasználóknak joguk van a hozzájárulás visszavonására, amennyiben korábban már hozzájárultak személyes adataik kezeléséhez.
 • Tiltakozni az adataik feldolgozása ellen. A felhasználóknak joguk van tiltakozni adataik feldolgozása ellen, ha a feldolgozásra a hozzájáruláson kívül más jogalapon kerül sor. További részletek az alábbi, erre a célra szolgáló szakaszban találhatók.
 • Hozzáférés az adataikhoz. A felhasználóknak joguk van megtudni, hogy a Tulajdonos kezeli-e az adatokat, tájékoztatást kaphatnak a feldolgozás bizonyos szempontjairól, és másolatot kaphatnak a feldolgozás alatt álló adatokról.
 • Ellenőrizni és helyesbítést kérni. A felhasználóknak joguk van ellenőrizni adataik pontosságát, és kérhetik azok frissítését vagy helyesbítését.
 • Korlátozni az adataik feldolgozását. Korlátozni az adataik feldolgozását. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy korlátozzák adataik feldolgozását. Ebben az esetben a Tulajdonos a tároláson kívül semmilyen más célból nem kezeli adataikat.
 • Személyes adataik törlését vagy más módon történő eltávolítását. A felhasználóknak bizonyos körülmények között joguk van arra, hogy a Tulajdonostól kérjék adataik törlését.
 • Megkapják adataikat, és azokat egy másik adatkezelőnek továbbítsák. A felhasználóknak joguk van arra, hogy adataikat strukturált, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapják, és amennyiben ez technikailag megvalósítható, azokat akadálytalanul továbbítsák egy másik adatkezelőnek. Ez a rendelkezés akkor alkalmazandó, ha az adatok feldolgozása automatizált módon történik, és a feldolgozás a Felhasználó hozzájárulásán, a Felhasználó által kötött szerződésen vagy szerződéskötést megelőző kötelezettségen alapul.
 • Panasz benyújtása. A Felhasználóknak joguk van panaszt tenni az illetékes adatvédelmi hatóságnál.

Részletek az adatkezelés elleni tiltakozáshoz való jogról

Amennyiben a személyes adatok kezelésére közérdekből, a Tulajdonosra ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása során vagy a Tulajdonos által követett jogos érdekből kerül sor, a Felhasználók tiltakozhatnak az adatkezelés ellen a saját helyzetükkel kapcsolatos, a tiltakozást alátámasztó ok megjelölésével.

A Felhasználóknak azonban tudniuk kell, hogy amennyiben személyes adataik feldolgozása közvetlen üzletszerzés céljából történik, bármikor, indoklás nélkül tiltakozhatnak a feldolgozás ellen. Ahhoz, hogy megtudják, hogy a Tulajdonos közvetlen üzletszerzés céljából kezeli-e a Személyes adatokat, a Felhasználók a jelen dokumentum vonatkozó szakaszaiban tájékozódhatnak.

E jogok gyakorlásának módja

A Felhasználók jogainak gyakorlására vonatkozó bármely kérés a Tulajdonoshoz intézhető a jelen dokumentumban megadott elérhetőségeken keresztül. Ezek a kérelmek díjmentesen gyakorolhatók, és a Tulajdonos a lehető leghamarabb, de mindig egy hónapon belül foglalkozik velük.

Előfordulhat, hogy ezeket az információkat nem az Önre jellemző, szabványosított formátumban adjuk meg. Az ilyen kérésekhez kijelölt e-mail cím: [email protected]

Hozzájárulás az e-mailek, automatikus tárcsázás & automatikus szöveges üzenetek fogadásához:

A regisztrációval Ön engedélyt ad nekünk és hivatásos ingatlanügyfeleinknek és hirdetőinknek, hogy sms-ben, e-mailben vagy telefonon kapcsolatba lépjenek Önnel a regisztráció során megadott e-mail címén és/vagy telefonszámán keresztül. Az ilyen kapcsolatfelvétel időről időre magában foglalhatja az automatikus tárcsázás vagy automatikus SMS-technológia segítségével történő kapcsolatfelvételi kísérleteket. Ön lemondhat ezen kommunikációs formák fogadásáról, ha leiratkozik bármelyik e-mail kommunikációról vagy a STOP szöveges üzenetre adott válaszként az egyik szöveges kommunikációnkra. A szöveges üzenetek fogadásáért sem mi, sem a hirdetőink nem számítanak fel díjat, azonban a mobilszolgáltatója felszámíthatja Önnek a szöveges üzenetek küldését és/vagy fogadását és a légidőt, valamint a mobilszolgáltatója által felszámított egyéb szokásos díjakat.

Információmegosztás

Az Ön személyes adatait kizárólag a jelen Adatvédelmi nyilatkozatban leírt módon osztjuk meg harmadik felekkel, beleértve a jelen webhelyhez kapcsolódó egyik részt vevő hitelezővel. Személyes adatait átadhatjuk olyan vállalatoknak, amelyek olyan szolgáltatásokat nyújtanak, amelyek segítik üzleti tevékenységeinket, például az ügyfélszolgálat nyújtását. Ezek a vállalatok jogosultak az Ön személyes adatait az Ön számára nyújtott szolgáltatások nyújtásához szükséges módon felhasználni.
A személyes adatait nyilvánosságra is hozhatjuk:

 • A törvény által megkövetelt módon, például idézésnek vagy hasonló jogi eljárásnak való megfelelés érdekében.
 • Ha jóhiszeműen úgy véljük, hogy a közzététel szükséges jogaink védelméhez, az Ön vagy mások biztonságának védelméhez, csalás kivizsgálásához vagy kormányzati kérésre történő válaszadáshoz,
 • bármely más harmadik félnek az Ön előzetes hozzájárulásával.
 • Megoszthatjuk személyes adatait más vállalatokkal, hogy azok termékeiket vagy szolgáltatásaikat az Ön számára értékesíteni tudják. Ha nem szeretné, hogy személyes adatait megosszuk ezekkel a cégekkel, lépjen kapcsolatba weboldalunk eladójával és hirdetési szolgáltatójával a [email protected]

Cookie-k és egyéb nyomkövető technológiák

Használhatunk cookie-kat, például az Ön preferenciáinak és profilinformációinak nyomon követésére. A cookie-kat általános használati és mennyiségi statisztikai adatok gyűjtésére is használjuk, amelyek nem tartalmaznak személyes adatokat.

Előfordulhat, hogy egy másik vállalat segítségével sütiket helyezünk el az Ön számítógépén, hogy nem személyazonosításra alkalmas információkat gyűjtsünk, és így összesített statisztikákat állítsunk össze számunkra a webhelyünk látogatóiról.

Más weboldalakra mutató hivatkozások

Weboldalunk más weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz, amelyek adatvédelmi gyakorlata eltérhet a miénktől. Ha személyes adatokat ad meg bármelyik ilyen webhelyen, az Ön adataira az adott webhely adatvédelmi nyilatkozatai vonatkoznak. Javasoljuk, hogy figyelmesen olvassa el minden meglátogatott webhely adatvédelmi nyilatkozatát.

Biztonság

Az Ön személyes adatainak biztonsága fontos számunkra. Az általánosan elfogadott iparági szabványokat követjük a hozzánk eljuttatott személyes adatok védelme érdekében, mind az átvitel során, mind pedig az átvételt követően. Az interneten keresztül történő továbbítás vagy az elektronikus tárolás semmilyen módszere nem 100%-ig biztonságos azonban. Ezért nem tudjuk garantálni az abszolút biztonságot. Ha bármilyen kérdése van webhelyünk biztonságával kapcsolatban, forduljon webhely- és reklámszolgáltatónkhoz: [email protected]

Kiegészítő irányelvi információk

Webhelyünk Widgeteket tartalmaz, amelyek olyan interaktív mini-programok, amelyek webhelyünkön futnak, és egy másik cég meghatározott szolgáltatásait nyújtják (pl. hírek, vélemények, zenék stb. megjelenítése). A Widgeten keresztül személyes adatok, például az Ön e-mail címe, gyűjthetők. A Widget sütiket is beállíthat, hogy lehetővé tegye a Widget megfelelő működését. A Widget által gyűjtött információkra az azt létrehozó vállalat adatvédelmi irányelvei vonatkoznak.

Webhelyünk nyilvánosan elérhető blogokat, közösségi médiát vagy közösségi fórumokat kínál, mint például a Facebook, a Twitter vagy a Google Plus. Tisztában kell lennie azzal, hogy az ezeken a területeken megadott információkat mások, akik hozzáférnek ezekhez a területekhez, elolvashatják, összegyűjthetik és felhasználhatják.

Weboldalaink meglátogatása az Egyesült Államokon kívülről.

Ez az Adatvédelmi szabályzat az Egyesült Államok lakosai által a weboldalainkon végzett adatgyűjtésre vonatkozik. Ha Ön az Egyesült Államokon kívülről látogatja meg weboldalainkat, kérjük, vegye figyelembe, hogy adatait az Egyesült Államokba továbbíthatjuk, tárolhatjuk és feldolgozhatjuk, ahol szervereink találhatók és központi adatbázisunkat működtetjük. Előfordulhat, hogy az Egyesült Államok és más országok adatvédelmi és egyéb törvényei nem olyan átfogóak, mint az Ön országában érvényesek. Szolgáltatásaink igénybevételével Ön tudomásul veszi, hogy az Ön adatai továbbításra kerülhetnek a létesítményeinkhez és azokhoz a harmadik felekhez, akikkel a jelen Adatvédelmi szabályzatban leírtak szerint megosztjuk azokat.

Harmadik felek jogai nem állnak fenn.

A jelen Adatvédelmi szabályzat nem keletkeztet harmadik felek által érvényesíthető jogokat, és nem követeli meg a weboldalaink felhasználóira vonatkozó személyes adatok nyilvánosságra hozatalát.

Értesítés az adatvédelmi nyilatkozat változásairól

A jelen adatvédelmi nyilatkozatot frissíthetjük, hogy tükrözze az információs gyakorlatunkban bekövetkezett változásokat vagy az adatvédelemre vonatkozó szabályozásokban bekövetkezett változásokat. Ha lényeges változtatásokat eszközlünk, a módosítás hatálybalépése előtt e-mailben (a fiókjában megadott e-mail címre küldjük) vagy a jelen Webhelyen megjelenő értesítéssel értesítjük Önt. Javasoljuk, hogy rendszeresen tekintse át ezt az oldalt az adatvédelmi gyakorlatunkra vonatkozó legfrissebb információkért.

Ezt az adatvédelmi szabályzatot legutóbb 2020. január 17-én módosítottuk. Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk vagy módosítsuk ezt a szabályzatot a felülvizsgált Adatvédelmi szabályzatnak a weboldalon történő közzétételével.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.