10 Dingen die God met onze zonde doet (Sessie 11 – Psalm 32:1-11)

jan 24, 2022
admin

1. Hij vergeeft onze overtreding (Ps. 32:1,5).

David zocht en ontving God’s vergeving. Het Hebreeuwse woord voor vergeven betekent letterlijk “opgeheven”. Het beeld werd uitgebeeld in John Bunyan’s Pilgrim’s Progress. Bunyan’s hoofdpersoon, Christian, ging gebukt onder de last van zijn zonde. Toen hij bij het kruis kwam, viel de zondelast van zijn schouders, rolde van een heuvel af en verdween in een leeg graf.

Onbeleden zonde is een last die ons zwaar maakt. Wanneer we onze zonde aan God belijden, tilt Hij die van onze schouders, rolt ze weg, en verdwijnt ze.

2. Hij bedekt onze zonde (Ps. 32:1; Rom. 4:7).

Deze beeldspraak is ontleend aan de Grote Verzoendag. Op deze dag nam de hogepriester bloed van een offerdier, droeg het naar het Heilige der Heiligen en sprenkelde het op het verzoendeksel van de ark des verbonds (een kist die de Tien Geboden bevatte). Het gesprenkelde bloed bedekte symbolisch de overtreden wet en beschermde de zondaar tegen het oordeel.

Het is veelzeggend dat toen David ophield te proberen zijn zonde te bedekken (v. 5), God het “bedekte” (v. 1). Wanneer iets bedekt is, is het aan het zicht onttrokken. God plaatst onze zonde buiten Zijn gezichtsveld.

3. Hij rekent ons de ongerechtigheid niet aan (Ps. 32:2; Rom. 4:8).

Dit is wat God niet doet met onze zonde -Hij rekent onze zonde niet langer tegen ons aan. “Rekenen” is een boekhoudkundige term. Dit is de beeldspraak die Paulus gebruikt in Romeinen 4. God rekent onze zonde aan in Jezus’ grootboek (die onze straf droeg) en schrijft Jezus’ gerechtigheid in ons grootboek en crediteert ons met Zijn gerechtigheid (Rom. 4:8-25).

4. Hij verwijdert onze zonden van ons (Ps. 103:12; Joh. 1:29).

Hoe ver verwijdert God onze zonde van ons? “Zo ver als het oosten is van het westen’ (Ps.103:12) – een onmetelijke afstand. Oost en west zullen elkaar nooit ontmoeten.

5. Hij wast onze schuld weg en reinigt ons van onze zonde (Ps. 51:2; Jes. 1:18; 1 Joh. 1:9).

Zonde laat een stempel of een vlek achter die alleen God kan wegwissen. Hij wast het “volkomen” weg (Ps. 51:2).

6. Hij werpt al onze zonden achter Zijn rug (Jes. 38:17).

In metaforische zin legt God al onze zonden achter Zijn rug, zodat Hij ze niet meer ziet.

7. Hij veegt onze overtredingen weg (Jes. 43:25; 44:22).

Onze niet beleden zonden hangen als een donkere wolk boven ons, maar God belooft ze weg te vegen zoals de opkomende zonde de ochtendnevel wegbrandt (Jes. 44:22)

8. Hij gedenkt onze zonden niet meer (Jes. 43:25; Jer. 31:34; Hebr. 8:12; 10:16-17).

Wanneer God onze zonden vergeeft; dan vergeet Hij ze. Dat betekent dat Hij onze zonden niet langer tegen ons houdt.

9. Hij werpt al onze zonden in de diepte van de zee (Mich. 7:18-19).

God werpt (slingert) onze zonden in de zee, waar ze zinken als een steen. Een dergelijke daad van genade bracht Micha ertoe te vragen: “Wie is een God als Gij …?” (Mich. 7:18).

10. Hij nagelde onze zondeschuld aan het kruis (Kol. 2:14).

God wist niet alleen onze zondeschuld uit, Hij vernietigt ook het document waarop onze schuld was vastgelegd door het aan het kruis te nagelen. Wij zijn vergeven vanwege het kruis van Jezus.

Mijn zonde – o, de zaligheid van deze heerlijke gedachte –
Mijn zonde, niet ten dele maar geheel,
is aan het kruis genageld, en ik draag haar niet meer,
Prees de Here, loof de Here, o mijn ziel!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.