10 rzeczy, które Bóg robi z naszym grzechem (Sesja 11 – Psalm 32:1-11)

sty 24, 2022
admin

1. Przebacza nam nasze przewinienia (Ps. 32:1,5).

Dawid szukał i otrzymał Boże przebaczenie. Hebrajskie słowo „przebaczony” dosłownie oznacza „zdjęty”. Obraz ten został przedstawiony w książce Johna Bunyana Pilgrim’s Progress. Główny bohater Bunyana, Christian, był obciążony ciężarem swojego grzechu. Kiedy przyszedł na krzyż, ciężar grzechu spadł z jego ramion, potoczył się w dół wzgórza i zniknął w pustym grobie.

Wyznany grzech jest ciężarem, który nas obciąża. Kiedy wyznajemy nasz grzech Bogu, On zdejmuje go z naszych ramion, toczy go i znika.

2. On przykrywa nasz grzech (Ps. 32:1; Rzym. 4:7).

To wyobrażenie jest wzięte z Dnia Pojednania. W tym dniu najwyższy kapłan pobierał krew ze zwierzęcia ofiarnego, wnosił ją do Miejsca Najświętszego i kropił nią siedzenie miłosierdzia Arki Przymierza (skrzynię, w której znajdowało się dziesięć przykazań). Pokropienie krwią symbolicznie zakrywało złamane prawo i chroniło grzesznika przed sądem.

Znaczące jest to, że kiedy Dawid przestał próbować zakryć swój grzech (w. 5), Bóg go „zakrył” (w. 1). Kiedy coś jest zakryte, to jest ukryte przed wzrokiem. Bóg usuwa nasz grzech z Jego oczu.

3. Nie obciąża nas nieprawością (Ps. 32:2; Rz. 4:8).

To jest to, czego Bóg nie robi z naszym grzechem – nie liczy już naszego grzechu przeciwko nam. „Obciążenie” jest terminem księgowym. Jest to obraz, którego Paweł użył w Liście do Rzymian 4. Bóg wpisuje nasz grzech do księgi Jezusa (który poniósł naszą karę) i wpisuje sprawiedliwość Jezusa do naszej księgi i przypisuje nam Jego sprawiedliwość (Rz 4:8-25).

4. On usuwa nasze grzechy z nas (Ps 103:12; J 1:29).

Jak daleko Bóg usuwa nasz grzech z nas? „Tak daleko jak wschód jest od zachodu” (Ps. 103:12)- niezmierzona odległość. Wschód i zachód nigdy się nie spotkają.

5. On zmywa naszą winę i oczyszcza nas z naszego grzechu (Ps. 51:2; Iz. 1:18; 1 Jana 1:9).

Grzech pozostawia ślad lub plamę, którą tylko Bóg może zetrzeć. On zmywa go „całkowicie” (Ps. 51:2).

6. On wyrzuca wszystkie nasze grzechy za Swoje plecy (Iz. 38:17).

W metaforycznym sensie Bóg umieszcza wszystkie nasze grzechy za Swoimi plecami, tak że już ich nie widzi.

7. On zmiata nasze przewinienia (Iz. 43:25; 44:22).

Nasze niewyznane grzechy wiszą nad nami jak ciemna chmura, ale Bóg obiecuje, że je zmiecie, tak jak wschodzący grzech spala poranną mgłę (Iz. 44:22)

8. On nie pamięta więcej naszych grzechów (Iz. 43:25; Jer. 31:34; Hebr. 8:12; 10:16-17).

Gdy Bóg przebacza nasze grzechy, On o nich zapomina. Oznacza to, że On już nie ma przeciwko nam naszych grzechów.

9. On wrzuca wszystkie nasze grzechy w głębiny morskie (Mic. 7:18-19).

Bóg wrzuca (ciska) nasze grzechy w morze, gdzie zapadają się jak kamień. Taki akt łaski spowodował, że Micheasz zapytał: „Któż jest Bogiem jak Ty …?” (Mic. 7:18).

10. On przybił nasz dług za grzech do krzyża (Kol. 2:14).

Bóg nie tylko wymazuje nasz dług za grzech, On niszczy dokument, na którym nasz dług został zapisany, przybijając go do krzyża. Przebaczono nam z powodu krzyża Jezusa.

Grzech mój – o, błogość tej chwalebnej myśli!-
Grzech mój, nie w części, lecz cały,
Jest przybity do krzyża, a ja już go nie noszę,
Chwalcie Pana, chwalcie Pana, o duszo moja!

Grzech mój, nie w części, lecz cały,
Jest przybity do krzyża, a ja już go nie noszę,
Chwalcie Pana, chwalcie Pana, o duszo moja!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.