5 Plusy i minusy życia w Asheville North Carolina

sty 24, 2022
admin

Jesteśmy zobowiązani do przestrzegania prawa do prywatności i ochrony informacji, gdy odwiedzasz lub korzystasz z naszych usług.

Niniejsza polityka prywatności opisuje również wybory dostępne dla Ciebie w odniesieniu do naszego wykorzystania danych osobowych i jak można uzyskać dostęp i aktualizować te informacje.

Chcemy, abyś rozumiał, jakie informacje o Tobie zbieramy, jak je wykorzystujemy i jakie mamy zabezpieczenia w celu ich ochrony. Niniejsza Polityka prywatności ma zastosowanie do informacji zebranych za pośrednictwem tej strony internetowej i w inny sposób. Twoje korzystanie z tej strony internetowej i naszych usług, a także wszelkie spory z tym związane, podlegają niniejszej Polityce Prywatności, jak również Warunkom Użytkowania i wszystkim jej postanowieniom dotyczącym rozwiązywania sporów, w tym arbitrażu, ograniczenia szkód i wyboru prawa.

Ta witryna jest witryną przeznaczoną dla szerokiego grona odbiorców i świadomie nie zbieramy danych osobowych od dzieci poniżej 13 roku życia.

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących tej polityki, należy najpierw skontaktować się z naszą witryną i sprzedawcą reklam pod adresem [email protected]

1. Zbieranie i wykorzystywanie Twoich danych osobowych
Zbieramy dane osobowe od Ciebie tylko wtedy, gdy dobrowolnie je przedkładasz w celu uzyskania pewnych informacji, w tym bez ograniczeń (A) prośby, aby dowiedzieć się więcej o naszych programach; (B) prośby o kontakt z nami; i (C) prośby o przekazanie informacji do jednego z naszych oddziałów.

Honorujemy wszystkie żądania i ustawienia „nie śledź”. Jeśli używasz sygnału (ów) lub innego mechanizmu (ów), który zapewnia możliwość wyboru w odniesieniu do zbierania informacji umożliwiających identyfikację użytkownika o jego działaniach online w czasie i na innych stronach internetowych lub usługach online, nie będziemy próbować unieważnić takich sygnałów lub mechanizmów, ani nie będziemy śledzić korzystania z takiego sygnału lub mechanizmu. Kiedy korzystasz z naszej strony internetowej, żadne inne strony nie mogą zbierać informacji umożliwiających identyfikację użytkownika na temat jego aktywności online w czasie i na różnych stronach internetowych. Twój wybór jest wskazywany przez ustawienia Twojej przeglądarki internetowej. Wskazanie „nie śledź” wysłane z Twojej przeglądarki internetowej spowoduje, że wszelkie działania śledzące (tj. pliki cookie śledzące) w witrynie zostaną programowo wyłączone.

Zbieramy od Ciebie następujące dane osobowe:

 • Dane kontaktowe, takie jak imię i nazwisko, adres e-mail, adres pocztowy i numer telefonu

Używamy tych informacji, aby:

 • Wysyłania użytkownikowi żądanych informacji o produktach lub usługach
 • Odpowiadania na zapytania dotyczące obsługi klienta
 • Administrowania kontem użytkownika
 • Wysyłania użytkownikowi biuletynu
 • Wysyłania użytkownikowi wiadomości marketingowych komunikację
 • Ulepszanie naszej witryny internetowej i działań marketingowych
 • Prowadzenie badań i analiz
 • Wyświetlanie treści opartych na zainteresowaniach użytkownika

Klikając przycisk Prześlij, wyrażasz zgodę na udostępnianie nam swoich danych oraz na kontaktowanie się z Tobą przez telefon, telefon komórkowy (w tym poprzez automatyczne wybieranie, SMS/MMS lub nagrane wiadomości) i/lub pocztę elektroniczną, nawet jeśli Twój numer telefonu znajduje się w rejestrze korporacyjnym, stanowym lub Krajowym Rejestrze Nie Dzwonić, a także zgadzasz się z naszą Polityką Prywatności.
Specjalna informacja dla mieszkańców Kalifornii. Jeśli jesteś mieszkańcem Kalifornii, oprócz praw określonych w niniejszej Polityce Prywatności:

1. Nie będziemy udostępniać żadnych danych osobowych o Tobie w zakresie zabronionym przez obowiązujące prawo kalifornijskie lub w zakresie, w jakim Twoja uprzednia zgoda na udostępnienie jest wymagana przez obowiązujące prawo kalifornijskie; i

2. Masz prawo do zażądania od nas informacji na temat sposobu, w jaki dzielimy się pewnymi kategoriami informacji z osobami trzecimi dla ich bezpośrednich celów marketingowych. Prawo kalifornijskie daje prawo do wysłania nam wniosku pod wskazany adres w celu uzyskania następujących informacji

 • 1.1. kategorie informacji, które ujawniliśmy stronom trzecim dla ich bezpośrednich celów marketingowych w poprzednim roku kalendarzowym
 • 1.2. nazwy i adresy stron trzecich, które otrzymały te informacje; oraz
 • 1.3. jeśli charakter działalności strony trzeciej nie może być określony na podstawie jej nazwy, przykłady produktów lub usług wprowadzonych na rynek.

Prawa Użytkowników

Przyjmujemy niniejszą Informację, aby zachować zgodność z California Consumer Privacy Act of 2018 (CCPA). Wszelkie terminy zdefiniowane w CCPA mają takie samo znaczenie, gdy są używane w niniejszym Zawiadomieniu.
Użytkownicy mogą wykonywać pewne prawa dotyczące ich Danych przetwarzanych przez Właściciela.
W szczególności Użytkownicy mają prawo do następujących czynności:

 • Wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie. Użytkownicy mają prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy wcześniej wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich Danych Osobowych.
 • Sprzeciwić się przetwarzaniu ich Danych. Użytkownikom przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich Danych, jeżeli przetwarzanie odbywa się na innej podstawie prawnej niż zgoda. Dalsze szczegóły znajdują się w dedykowanej sekcji poniżej.
 • Dostęp do swoich Danych. Użytkownicy mają prawo dowiedzieć się, czy Dane są przetwarzane przez Właściciela, uzyskać ujawnienie dotyczące niektórych aspektów przetwarzania oraz uzyskać kopię Danych podlegających przetwarzaniu.
 • Weryfikować i żądać sprostowania. Użytkownicy mają prawo do sprawdzenia dokładności swoich Danych oraz żądania ich aktualizacji lub sprostowania.
 • Ograniczenie przetwarzania swoich Danych. Ograniczenie przetwarzania swoich Danych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do ograniczenia przetwarzania swoich Danych. W takim przypadku Właściciel nie będzie przetwarzał ich Danych w żadnym innym celu niż ich przechowywanie.
 • Zażądać usunięcia lub usunięcia w inny sposób swoich Danych osobowych. Użytkownicy mają prawo, w pewnych okolicznościach, do uzyskania od Właściciela usunięcia swoich Danych.
 • Otrzymać swoje Dane i zlecić ich przekazanie innemu administratorowi. Użytkownicy mają prawo do otrzymania swoich Danych w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie oraz, jeśli jest to technicznie wykonalne, do przekazania ich bez przeszkód innemu administratorowi. Niniejsze postanowienie ma zastosowanie pod warunkiem, że Dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i że przetwarzanie opiera się na zgodzie Użytkownika, na umowie, której jest on stroną lub na zobowiązaniach przedumownych.
 • Wniesienie reklamacji. Użytkownicy mają prawo do wniesienia skargi do właściwego organu ochrony danych.

Szczegóły dotyczące prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

W przypadku, gdy Dane Osobowe są przetwarzane ze względu na interes publiczny, w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Właścicielowi lub do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Właściciela, Użytkownicy mogą wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania, podając podstawę związaną z ich szczególną sytuacją uzasadniającą sprzeciw.

Użytkownicy muszą wiedzieć, że gdyby jednak ich Dane Osobowe były przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, mogą w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania bez podawania uzasadnienia. Aby dowiedzieć się, czy Właściciel przetwarza Dane Osobowe dla celów marketingu bezpośredniego, Użytkownicy mogą zapoznać się z odpowiednimi sekcjami niniejszego dokumentu.

Jak korzystać z tych praw

Wszelkie wnioski o skorzystanie z praw Użytkownika mogą być kierowane do Właściciela za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w niniejszym dokumencie. Wnioski te mogą być realizowane bezpłatnie i będą rozpatrywane przez Właściciela tak wcześnie, jak to możliwe i zawsze w ciągu jednego miesiąca.

Możemy dostarczyć te informacje w standardowym formacie, który nie jest specyficzny dla Ciebie. Wyznaczony adres e-mail dla tych wniosków jest [email protected]

Zgoda na otrzymywanie wiadomości e-mail, Auto-Dialing & Auto-Texting:

Rejestrując się, dajesz nam i naszym profesjonalnym klientom nieruchomości i reklamodawcom pozwolenie na kontaktowanie się z Tobą za pomocą wiadomości tekstowych, e-maili lub telefonu przy użyciu adresu e-mail i / lub numeru telefonu, który podałeś podczas procesu rejestracji. Taki kontakt może, od czasu do czasu, obejmować próby skontaktowania się z Tobą za pomocą technologii automatycznego wybierania lub automatycznego wysyłania wiadomości tekstowych. Użytkownik może zrezygnować z otrzymywania tych form komunikacji poprzez wypisanie się z dowolnej wiadomości e-mail lub wysłanie wiadomości tekstowej STOP w odpowiedzi na jedną z naszych wiadomości tekstowych. Nie ma opłat pobieranych przez nas lub naszych reklamodawców za otrzymywanie wiadomości tekstowych, jednakże Państwa dostawca usług komórkowych może pobierać opłaty za wysyłanie i/lub odbieranie wiadomości tekstowych oraz za czas antenowy, jak również wszelkie inne standardowe stawki pobierane przez Państwa dostawcę usług komórkowych.

Udostępnianie informacji

Będziemy udostępniać Twoje dane osobowe osobom trzecim, w tym jednemu z uczestniczących kredytodawców związanych z tą witryną, tylko w sposób opisany w niniejszym Oświadczeniu o prywatności. Możemy udostępnić dane osobowe użytkownika firmom, które świadczą usługi, aby pomóc nam w naszej działalności gospodarczej, takie jak oferowanie obsługi klienta. Firmy te są upoważnione do korzystania z danych osobowych, jak jest to konieczne do świadczenia tych usług dla Ciebie.
Możemy również ujawnić dane osobowe użytkownika:

 • Zgodnie z wymogami prawa, takimi jak zgodność z wezwaniem sądowym, lub podobnym procesem prawnym.
 • Kiedy uważamy w dobrej wierze, że ujawnienie jest niezbędne do ochrony naszych praw, ochrony Twojego bezpieczeństwa lub bezpieczeństwa innych osób, badania oszustw lub odpowiedzi na żądanie rządu,
 • Innym stronom trzecim za Twoją uprzednią zgodą na to.
 • Możemy udostępniać Twoje dane osobowe innym firmom, aby mogły one sprzedawać swoje produkty lub usługi Tobie. Jeśli nie chcesz, abyśmy udostępniali Twoje dane osobowe tym firmom, skontaktuj się z naszym sprzedawcą witryny i dostawcą reklam pod adresem [email protected]

Ciasteczka i inne technologie śledzenia

Możemy używać ciasteczek, na przykład, aby śledzić Twoje preferencje i informacje o profilu. Pliki cookie są również wykorzystywane do zbierania ogólnych informacji statystycznych dotyczących użytkowania i objętości, które nie zawierają danych osobowych.

Możemy korzystać z usług innej firmy w celu umieszczenia plików cookie na komputerze użytkownika w celu gromadzenia informacji nie pozwalających na identyfikację osoby w celu opracowania zbiorczych statystyk dotyczących osób odwiedzających naszą witrynę.

Linki do innych witryn internetowych

Nasza witryna zawiera linki do innych witryn internetowych, których praktyki ochrony prywatności mogą się różnić od naszych. W przypadku przekazania danych osobowych do którejkolwiek z tych witryn, informacje są regulowane przez ich oświadczenia o polityce prywatności. Zachęcamy do uważnego przeczytania oświadczenia o prywatności każdej odwiedzanej strony internetowej.

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Twoich danych osobowych jest dla nas ważne. Przestrzegamy ogólnie przyjętych standardów branżowych w celu ochrony danych osobowych przekazanych nam, zarówno podczas transmisji, jak i po ich otrzymaniu. Żadna metoda transmisji przez Internet, ani żadna metoda elektronicznego przechowywania nie jest jednak w 100% bezpieczna. Dlatego nie możemy zagwarantować ich całkowitego bezpieczeństwa. Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące bezpieczeństwa naszej strony internetowej, możesz skontaktować się z naszym dostawcą usług internetowych i reklamowych [email protected]

Dodatkowe informacje o polityce

Nasza strona internetowa zawiera Widgety, które są interaktywnymi mini-programami, które działają na naszej stronie w celu zapewnienia określonych usług od innej firmy (np. wyświetlanie wiadomości, opinii, muzyki, itp.). Dane osobowe, takie jak Twój adres e-mail, mogą być zbierane przez Widget. Pliki cookie mogą być również ustawiane przez Widget, aby umożliwić jego prawidłowe funkcjonowanie. Informacje zbierane przez ten Widget są regulowane przez politykę prywatności firmy, która go stworzyła.

Nasza strona internetowa oferuje publicznie dostępne blogi, media społecznościowe lub fora społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter lub Google Plus. Należy mieć świadomość, że wszelkie informacje podane w tych obszarach mogą być czytane, gromadzone i wykorzystywane przez innych, którzy mają do nich dostęp.

Odwiedzanie naszych witryn spoza Stanów Zjednoczonych.

Niniejsza Polityka prywatności ma na celu objęcie gromadzenia informacji na naszych stronach internetowych od mieszkańców Stanów Zjednoczonych. Jeśli odwiedzasz nasze witryny spoza Stanów Zjednoczonych, pamiętaj, że Twoje informacje mogą być przekazywane, przechowywane i przetwarzane w Stanach Zjednoczonych, gdzie znajdują się nasze serwery i działa nasza centralna baza danych. Ochrona danych i inne przepisy prawne obowiązujące w Stanach Zjednoczonych i innych krajach mogą nie być tak kompleksowe, jak te obowiązujące w Państwa kraju. Korzystając z naszych usług, użytkownik rozumie, że jego informacje mogą być przekazywane do naszych obiektów i tych stron trzecich, z którymi dzielimy się nimi zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności.

Brak praw stron trzecich.

Niniejsza Polityka Prywatności nie tworzy praw egzekwowalnych przez osoby trzecie ani nie wymaga ujawnienia żadnych danych osobowych dotyczących użytkowników naszych witryn internetowych.

Powiadomienie o zmianach w Polityce Prywatności

Możemy aktualizować niniejsze oświadczenie o prywatności w celu odzwierciedlenia zmian w naszych praktykach informacyjnych lub zmian w przepisach regulujących prywatność. Jeśli wprowadzimy jakiekolwiek istotne zmiany, powiadomimy Cię pocztą elektroniczną (wysłaną na adres e-mail podany na Twoim koncie) lub za pomocą powiadomienia na tej stronie przed wejściem zmiany w życie. Zachęcamy do okresowego przeglądania tej strony w celu uzyskania najnowszych informacji na temat naszych praktyk prywatności.

Niniejsza Polityka prywatności została ostatnio zmieniona 17 stycznia 2020 roku. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany lub uzupełnienia tej polityki w dowolnym momencie poprzez umieszczenie zmienionej Polityki Prywatności na stronie internetowej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.