Övermetylering

dec 3, 2021
admin

Övermetylering

Histapeni (övermetylering) är en brist på histamin i kroppen. Histamin är en viktig neurotransmittor i hjärnan, men är populärt känt för sin roll vid allergiska symtom. Patienter med låg histaminhalt i blodet tenderar att ha nedsatt ämnesomsättning, en päronformad kropp och vissa kan ha vissa psykologiska tillstånd som ångest och klassiska schizofrena symtom (paranoia, grandiositet, hallucinationer).

ÖVERMETYLERING (HISTAPENI):
Kliniska kännetecken
Svaga prestationer – Dålig motivation – Konstnärlig/musikalisk förmåga – Hög ångest/panik – Låg libido – Övervikt – Lätt frustrerad – Sömnstörning – Paranoia – Depression – Självstympning – Självisolering – Nervositet – Tinnit – Födoämneskänslighet/kemisk känslighet. Hög smärttröskel – Tidigare Hx ADHD – Hyperaktiv psykos – Religiositet – Grandiositet – Ingen familjehistoria – Hirsutism – Eksem/torr hud

BIOKEMISTRIE AV ÖVERMETHYLATION
Lågt histamin
Lågt zink
Lågt antal basofiler
Lågt antal basofiler
Kopparöverbelastning

ÖVERMETHYLATION: Läkemedelsreaktioner
Biverkningar antihistaminer
God respons bensodiazepiner
Biverkningar SSRI
Förbättring på litium
Biverkningar på östrogenbehandling
Biverkningar på methionin/ SAMe

Referenser.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.