1

nov 7, 2021
admin

Det har varit svårt att undersöka hur det neonatala immunförsvaret förändras eftersom analyserna görs från prover som tas från navelsträngen direkt efter förlossningen. Forskare har nu utnyttjat en ny teknik för analys av immunceller för att följa hur spädbarn utvecklas under de första levnadsveckorna utanför livmodern.

”Det här är första gången vi har fastställt hur människans immunsystem anpassar sig till födseln och den nya miljön”, säger Petter Brodin, läkare och forskare vid Science for Life Laboratory (SciLifeLab) och institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska institutet. ”Vi såg drastiska förändringar i bebisarnas immunsystem mellan varje provtagning, vilket visar att det är mycket dynamiskt tidigt i livet.”

I studien jämfördes blodprover från 100 bebisar, både för tidigt födda och fullgångna, som togs under den första, fjärde och tolfte veckan. Jämförelsen gjordes med hjälp av en avancerad teknik för analys av immunceller: masscytometri i kombination med omfattande plasmaproteinanalyser.

För att analysera alla vita blodkroppar och hundratals proteiner som cirkulerar i blodet behövs endast små mängder blod, bara några droppar från varje barn. Forskarna kunde också visa att de spädbarn som hade en onormal utveckling av tarmfloran under de första veckorna också uppvisade en störning i immunsystemet.

”Våra resultat är viktiga för att bättre förstå nyfödda barns infektionskänslighet och riskerna med för tidig födsel”, säger dr Brodin. ”Om vi kan övervaka immunsystemets utveckling och styra det i olika riktningar gör vi det möjligt att förebygga autoimmuna sjukdomar och allergier, som delvis är relaterade till immunsystemets utveckling, och till och med utveckla bättre vacciner, skräddarsydda för det neonatala immunsystemet.”

Anpassningen av immunsystemet tros utlösas av de mikrober, bakterier, svampar och så vidare som barnet möter utanför livmodern. Processen börjar främst i lungorna, tarmen, huden och slemhinnorna, det vill säga kroppens kontaktpunkter med omvärlden.

”Det som förvånade oss var hur likartade förändringarna var bland bebisarna”, säger dr Brodin. ”Det verkar som om alla spädbarn följer ett och samma mönster, där deras immunsystem reagerar med exakt samma sekvens av dramatiska förändringar. Det är nästan som en välkoreograferad dans, en inövad rutin.”

Forskarna kommer nu att utvidga studien till att omfatta fler spädbarn, som alla kommer att följas upp till barndomen. Detta kommer att göra det möjligt för teamet att se vilka av dem som utvecklar diabetes, allergier, astma och inflammatoriska tarmsjukdomar.

”Många av dessa sjukdomar kan definitivt spåras tillbaka till hur ett barn föds och hur dess immunsystem anpassar sig till den yttre miljön”, förklarar Dr Brodin. ”Det som vi bidrar med är de specifika förändringar i immunsystemet som ligger till grund för detta. Det är en pusselbit som tidigare saknades.”

Studien möjliggjordes genom ett nära samarbete med Karolinska universitetssjukhuset.

”Av etiska, praktiska och logiska skäl är det svårt att sätta ihop en sådan här studie”, säger dr Brodin. ”Nyckeln till vår framgång är att de av oss som leder studien också arbetar som läkare och när vi lyckas kombinera patientnära arbete med den mest avancerade tekniken gör vi fantastiska upptäckter.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.