10 frakttermer som alla internationella transportörer bör känna till

jan 24, 2022
admin

COD, CYCY, DM och DT. Vad säger du? För ett otränat öra är detta bara rappakalja. För internationella avsändare är det dock en annan historia. Att förstå frakttermer är helt avgörande när man transporterar varor över hela världen. Med det sagt är det inte lätt att komma ihåg exakt vad de olika förkortningarna står för. Som tur är har vi skapat den här snabbreferensguiden som du kan återvända till när minnet sviktar.

Vikten av att förstå frakttermer
Innan vi går in i detalj på de vanligaste frakttermerna och vad de står för, låt oss ta en snabb titt på vikten av att förstå frakttermer.

Att frakta varor över hela världen är mycket mer komplext än att bara transportera ett föremål från punkt A till B. Det finns ett antal förfaranden och bestämmelser för att se till att varorna levereras på ett säkert sätt till sin slutdestination.

Det är viktigt att hålla koll på fraktterminologin, eftersom dessa termer spelar en grundläggande roll för alla som är involverade i fraktprocessen. Genom att förstå viktiga termer kan du undvika missförstånd och minimera fel i leveranskedjan.

Nu ska vi ta en titt på några av de vanligaste frakttermerna som varje avsändare bör känna till.

1. Incoterms – International Commercial Terms
När man köper eller säljer varor måste varorna flyttas från sitt ursprung till sin destination. Det bästa sättet att göra detta är att förhandla vid köptillfället om hur det ska ske. Men för att båda parter ska kunna förstå och komma överens om detaljerna måste de tala samma språk och komma överens om vad termerna faktiskt betyder.

Incoterms är en förkortning för International Commercial Terms. De är en serie fördefinierade kommersiella termer som publiceras av Internationella handelskammaren. Termerna är främst avsedda att tydligt kommunicera uppgifter, kostnader och risker i samband med transport och leverans av varor.

Du hittar Incoterms för 2020 här.

2. COD – Change Of Destination
Föreställ dig att dina varor har lastats på ett containerfartyg och nu är på väg till sin destination. Och av någon anledning inser du att du måste ändra destinationen!

Ingen anledning till panik. Det är då det är dags att begära en COD – en Change Of Destination (ändring av destination). Detta är en begäran om att containerfartyget ska tömma din container och transportera dina varor till en annan destination än den som ursprungligen var bokad.

3. CYCY – Container Yard to Container Yard
CYCY är en förkortning för Container Yard To Container Yard. Ett containervarv är en hamnanläggning där containrar lagras innan de lastas på ett fartyg eller efter att de har lossats från ett fartyg. Skeppningstermen CYCY förklarar att transportörens ansvar börjar (lastningshamn) och slutar (lossningshamn) vid containervarvet.

4. DM – Demurrage
Demurrage är en avgift som containerrederier tar ut när du inte har hämtat dina importerade containrar i tid. När dina containrar har lossats finns det en gratis period för att lagra dem i hamnen (tillhandahålls av containerrederiet). Du måste hämta dina containrar innan den fria perioden löper ut. Om du inte gör det debiteras du för det antal dagar som dina containrar stod kvar i hamnen.

Du kan också debiteras för demurrageavgifter om du har containrar som inte kan skeppas ut av containerrederiet på grund av t.ex. tullproblem. Du debiteras då för det antal dagar som dina containrar måste lagras i hamnen.

5. Rollover – Containern lastades aldrig på fartyget
Det händer ibland att containrar rullas. Detta innebär att din container inte kom med på fartyget. Att din container inte blev lastad på fartyget kan hända på grund av tullproblem, överbokning eller fartygsutelämnanden.

Ditt transportföretag planerar om din sändning och placerar din container på nästa avgående fartyg.

6. DT – Detention
Detention är en avgift som du måste betala om du har hämtat dina importerade containrar men inte lämnat tillbaka dem till rederiet i tid. Du måste då betala för det extra antal dagar som det tog för dig att lämna tillbaka containrarna. Du kan också bli debiterad för demurrageavgifter om du har containrar som inte kan skickas ut av containerrederiet på grund av att du inte lämnade tillbaka dem i tid. Du måste då betala för det extra antal dagar som containrarna har varit i din ägo.

7. Hamnförvaring
När dina containrar har lossats från ett fartyg flyttas de till en containerbangård. Hamnen tillhandahåller en kostnadsfri lagringsperiod (inte att förväxla med den kostnadsfria demurrageperiod som containerrederierna tillhandahåller). Under denna period har du tid att ta hand om tullförfaranden och transportera dina varor till ett lager eller den slutliga destinationen. Detta är viktigt för hamnarna eftersom brist på utrymme kan påverka hamnens produktivitet och orsaka överbelastning i hamnen. Om du inte klarerar dina varor och flyttar dina containrar i tid kan hamnen debitera dig för hamnlagring.

8. FCL (Full Container Load) & LCL (Less than Container Load)
FCL är en förkortning för Full Container Load. Det innebär att du har tillräckligt med varor för att fylla en hel container. LCL är i princip motsatsen. Det är en förkortning för Less than Container Load och innebär att du inte har tillräckligt med varor för att fylla en hel container. I stället kombineras din enskilda försändelse och skickas tillsammans med andra försändelser i samma container. I destinationshamnen separeras försändelserna tillbaka till sina ursprungliga enskilda försändelser.

LCL är ofta fördelaktigt för små eller medelstora företag som inte har särskilt stora varuvolymer men som inte har råd att missa leveranstider. Det gör det ofta möjligt att spara på fraktkostnaderna eftersom varorna skickas till lägre priser. Att dela utrymme gör också LCL till ett miljövänligt alternativ.

9. Bill of Lading
Bill of Lading är ett juridiskt dokument som utfärdas av en transportör till en avsändare och som innehåller uppgifter om försändelsen, t.ex. typ av varor, kvantitet, fraktpris och destination. Den representerar avtalet mellan de berörda parterna och bidrar till att garantera att exportörerna får sin betalning och importörerna sina varor. Fraktsedeln fungerar också som ett kvitto på försändelsen.

10. Stuffing & Stripping
Den sista frakttermen som jag ska dela med mig av med dig är den mest okomplicerade: Stuffing är processen att lasta en container med lösa varor före transport. Strippning är processen att lossa en container när den anländer till hamnen. Så enkelt är det!
Källa: Källa: Greencarrier (https://blog.greencarrier.com/10-shipping-terms-every-international-shipper-should-know/)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.