Windows – Lista alla tjänster med CMD och Powershell

nov 2, 2021
admin

Som du säkert redan vet är en Windows-tjänst i Windows-operativsystem ett datorprogram som fungerar i bakgrunden, precis som daemoner i en Unix-liknande miljö. De kan konfigureras så att de antingen startas när operativsystemet startas och körs i bakgrunden så länge Windows körs, eller startas manuellt med hjälp av verktyget Service Manager, som kan startas genom att skriva services.msc från kommandotolken eller genom att öppna startmenyn, skriva ”services” från startmenyn och sedan starta ikonen för Service Manager som bör dyka upp direkt.

I det här inlägget kommer vi att se några användbara kommandotolk (CMD) och Powershell-kommandon som kan användas från de flesta Windows-miljöer (inklusive Windows 10 och Windows Server) för att lista de installerade/aktiva/inaktiva tjänsterna, samt för att söka efter en specifik tjänst i Windows.

Om du letar efter en fullständig lista över alla existerande/tillgängliga Windows-tjänster kan du kolla in det här inlägget.

Command-Line (CMD)-kommandon

Hur du listar alla Windows-tjänster:

MS DOS

1
sc queryex type=service state=all

Hur man listar alla Windows-tjänster (endast namn):

MS DOS

1
sc queryex type=service state=all | find /i ”SERVICE_NAME:”

Hur man listar alla Windows-tjänster som körs, med undantag för stoppade/inaktiva tjänster:

MS DOS

1
sc queryex type=service state=active

Hur listar man alla stoppade/inaktiva Windows-tjänster, med undantag för de som körs:

MS DOS

1
sc queryex type=service state=inactive

Hur man söker efter en viss Windows-tjänst (efter namn):

MS DOS

1
sc queryex type=service state=all | find /i ”SERVICE_NAME: MyServiceName”

Hur man hämtar statusen för en viss tjänst (efter namn):

MS DOS

1
sc query MyServiceName

PowerShell-kommandon

Hur man listar alla Windows-tjänster:

MS DOS

1
Get-Service

Hur man listar alla Windows-tjänster (endast namn):

MS DOS

1
sc queryex type=service state=all | find /i ”SERVICE_NAME:”

Hur man listar alla Windows-tjänster som körs, med undantag för stoppade/inaktiva tjänster:

MS DOS

1
Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq ”Running”}

Hur man listar alla stoppade/inaktiva Windows-tjänster, exklusive de som körs:

MS DOS

1
Get-Service | Where-Object {$_.Status -eq ”Stopped”}

Hur man söker efter en specifik Windows-tjänst:

MS DOS

1
Hämta-Service | Where-Object {$_.Name -like ”*MyServiceName*”}

Sättet att hämta status för en viss tjänst (efter namn):

MS DOS

1
Get-Service MyServiceName*

Slutsatser

Vi hoppas definitivt att det här inlägget ska hjälpa de systemadministratörer som letar efter ett snabbt och effektivt sätt att lista, filtrera, söka och/eller hämta statusen för de Windows-tjänster som är installerade på deras Windows-maskiner med hjälp av kommandotolken (CMD) eller Powershell.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.